Kære Alle Parcelhusejere

Der er valg af vandforbrugerrepræsentanter til Novafos mellem den 29. januar og den 9. februar, hvor alle vandforbrugere kan afgive stemme med nem-ID. Kandidatlisten er den samme og jeg stiller op igen efter 4 år i Nordvandsbestyrelse.

Jeg har netop skrevet et brev til byrådsmedlemmerne så de kan se hvor stor indflydelse byråd og borgmestre har på bestyrelsen i Novafos, den er meget stor og jeg hævder der er tale om et demokratisk underskud dels i Nordvand men også i Novafos.

Men vi kan se frem til byrådsbesluttede besparelser i Novafos, der skal kunne ses i lavere vandregninger. Byrådet vil også bruge flere penge til afvanding som vil gavne vore medlemmer langs Kagsåen.

mvh
Torben Sønnichsen

Følg med på facebook

facebook link

Kontakt Sammenslutningen:


(fotograf Kaj Bonne)

Torben Sønnichsen, formand
Jægergangen 16
2880 Bagsværd
Tlf. 27284899

E-mail: torbensan@gmail.com

Aktuelt:

Byrådet vil gerne vide, hvad Grundejerforeningerne i Gladsaxe er optaget af

Kære formand for en grundejerforening eller tidligere deltager i Byrådets møde med Grundejerforeningerne

I vedhæftede fil får du hermed invitation til årets møde med Gladsaxe Byråd. Mødet er som tidligere år målrettet bestyrelsesmedlemmer i foreningen.

Hvis du ikke længere er, eller måske aldrig har været formand i jeres grundejerforening, beklager vi ulejligheden. Vi har sendt til de mailadresser, som har været tilgængelige for os via diverse kilder. Send gerne invitationen videre til den rigtige person med mig på cc, så vi kan få listen opdateret.

Venlig hilsen
Thine Buch Laursen
Mødekonstruktør

 

 

Valg af vand-forbruger repræsentant Novafos

Torben Sønnichsen valgplakat

Parcelhusejernes vælger-debat-møde

Referat af parcelhusejernes vælger-debat-møde - Kommunevalget 2017

 

 

Opslag fra Torben Sønnichsen

Kære grundejerforeningsbestyrelser i Gladsaxe, Agenda 21 m.fl

I forlængelse af min mail af 3. oktober 2017 om ”Vores Grønne Gladsaxe” vil jeg hermed opfordre jer til at arbejde aktivt for, at Gladsaxe udformer sin egen træpolitik.

Mine forslag er bl.a., at kommunen skal invitere grundejerne med i et projekt ”Partnerskabstræer”, og at vi bør indlede en dialog med grundejerforeningerne om at undgå at gamle tæer uden omtanke fældes. I det hele taget skal vi arbejde for, at der plantes mange flere træer, f.eks. langs vore veje, eller på pladser osv., hvor det er praktisk muligt. Hvor mange træer synes I, vi skal plante de næste 5 år ?

Jeg håber, at I i jeres grundejerforening og grønne organisation vil gå forrest i indsatsen for en træpolitik i Gladsaxe og være med til at skabe et grønt Gladsaxe !

Venlig hilsen
Lars Abel

Flere træer i Gladsaxe

 

 

Miljørigt "saltning"

Vi parcelhusejere er med i et nyt forsøg med mere miljørigtig "saltning" af vore veje. Vi deltog i debatmødet om grundvands beskyttelse, men med de stigende nedbørsmængder får vi vejsalt ud i søerne, og vejsalten har jo i mange år fået vores støbejerns vandledninger til at ruste. Nordvand betaler kr 45 mio om året til udskiftning af drikkevandsledninger og hvor salten får ledningerne til at springe læk.

Se miljøudvalgsbehandlingen den 26. oktober 2017 nedenfor:

http://www2.gladsaxe.dk/C12575EB003B3720/0/DEBD3FB8EDE7FA77C12581BB003F8A59

 

 

Grøn strategi

Vores Grønne Gladsaxe. Udkast til strategi for udvikling af en levende og grøn forstad
Relevant fra Grøn analyse

Forretningsudvalget

Liste over forretningsudvalget er opdateret

Kommunevalg 2017 – Parcelhusejernes vælgermøde!

Dato: Onsdag den 8. november 2017 kl 19.00-21.30

Sted: Buddinge Skole, Kantinen, Kildebakkegårdsalle 155.

Samtlige partier er inviteret i denne travle valgkamp.

Læs mere her

 

 

Referat fra årets delegeretmøde

Referat fra årets delegeretmøde (Generalforsamling) Sammenslutningen for Grundejerforeninger i Gladsaxe kommune afholdt 29. marts 2017. Læs det her


Torben Sønnichsen deltog i Byrådsmødet den 22. februar 2017 til førstebehandlingen og stillede kritiske spørgsmål til Kommuneplan 2017.